Norrlandsströmming

I produktion sedan

Text

Norrlandsströmming är vildfångad Clupea harengus från Bottenhavet och Bottenviken. Den säljs hel, filead, saltad, inlagd eller torkad.

Produktbeskrivning

Norrlandsströmming utgörs av den vildfångad fisken Clupea harengus från Bottenhavet och Bottenviken. Fisken är normalt 12–20 cm lång och silverglänsande. Norrlandsströmming har en mild och finstämd fisksmak och en mjäll konsistens i tillagad form.

Norrlandsströmming ska vara landad inom 24 h från vittjandet av fångstredskapet och den inledande hantering ska ske inom det geografiska området.

Norrlandsströmming kan säljas hel, filead, saltad, inlagd eller torkad. Rökt norrlandsströmming benämns ”Böckling av Norrlandsströmming”.

Processen

Fisket av Norrlandsströmming bedrivs traditionellt med garn, s.k. skötar. Fiskeplatserna, metoderna och fiskens smak varierar med säsongen vilket kräver omfattande kunskap om de lokala förhållandena för att bedriva strömmingsfiske.

Norrlandsströmming fiskas småskaligt längs Norrlandskusten under hela året med tyngdpunkt på den vårlekande strömmingen under perioden april–juni då yrkesfisket bland annat förser surströmmingsindustrin med råvaror. Yrkesfisket utgörs i stor utsträckning av mindre företag och fisket bedrivs småskaligt med anpassade redskap för att andelen bifångster ska vara mycket låg.

Fisken ska vara landad inom 24 h från vittjandet. Den urtagna fisken eller filéerna kyls eller fryses. Dessa inledande moment sker inom det geografiska området.

Norrlandsströmming har tillagats med många olika metoder: stekt, rökt, kokt inlagd, saltad m.m.

Smaken hos Norrlandsströmming är avhängig innehållet av fett och fettsyrasammansättningen. Den låga fetthalten påverkar konsistens och munkänsla, men gör också smakupplevelsen mindre söt.

Tack vare den låga fetthalten lämpar sig Norrlandsströmming väl för konservering genom syrning till surströmming. Fettsyrasammansättningen hos Norrlandsströmmingen domineras av C20- och C16- enkel- och fleromättade fettsyror, såsom palmitinsyra. Denna annorlunda fettsammansättning tros bero på högre halter av kiselalger i norra Östersjön som påverkar näringskedjans sammansättning.

Skyddad EU-beteckning

PO Kustfiskarna Bottenhavet har ansökt om skyddad geografisk beteckning för Norrlandsströmming.

Geografisk utbredning

Det geografiska området sträcker sig från Dalälvens utlopp i söder till Haparanda i norr.

Bottenhavet och Bottenviken är tillsammans med Östersjön världens största brackvattenhav där vattnet utgör ett mellanting mellan oceanernas saltvatten och sjöars och vattendrags sötvatten.

Historia

Strömming har fångats och tillretts sen urminnes tider. Den har haft en central del i livsmedelsförsörjningen inte bara för människor längs kusterna utan också för stora delar av inlandets befolkning. För kustbefolkningen var strömmingen historiskt den huvudsakliga födan. Strömmingen har saltats in, fermenterats eller konserverats i ättikslag med eller utan kryddning

Det svenska namnet strömming har ett okänt ursprung, men tros komma från fornsvenskans strömling eller från en diminutivform av ordet strömil, som beskriver ”en som far fram i flock”. Strömmingen har samma latinska namn som sill (Clupea harengus), men det finns tydliga skillnader mellan sill och strömming. Omfattande genetiska undersökningar bekräftar att strömming är en separat underart (Clupea harengus membras) med begränsat genetiskt utbyte med sill.

Namnet Norrlandsströmming dyker första gången upp i svenska dagstidningar år 1813 och används flitigt som ett handelsnamn i annonsering särskilt från 1870-talet och till tidigt 1940-tal.

Strömmingsfiske längs kusten och i skärgårdarna har stora lokala variationer vilket kräver kunskap och erfarenhet som byggts upp under århundraden och passats vidare mellan generationer.

Norrlandsströmmingen utgör en viktig del av Sveriges och Norrlandslänens gastronomiska kulturarv. Norrlandskusten hyser ett småskaligt yrkesfiske som i hög grad baserar sin försäljning på produkter av Norrlandsströmming med en tydlig regional identitet. Till dessa produkter räknas bland annat Saltströmming (Hälsingland), Lökströmming (Hälsingland), Böckling (Gästrikland), Surströmming (Hälsingland, Medelpad och Ångermanland), Brunnen strömming (Norrbotten) samt Sotare (Gästrikland och Hälsingland)

Du kanske också är intresserad av det här