Smaka Sverige

Vätternröding

Kategori

Fisk

Landskap

Närke, Småland, Västergötland, ÖstergötlandProduktbeskrivning

Vätternröding, storröding från Vättern.

Historia

Vättern hyser det största beståndet av den skyddsvärda storrödingen, en glacialrelik som levt kvar i Vättern sedan inlandsisens avsmältning.

Efter en dramatisk nedgång i beståndet har populationen under senare år ökat till följd av införandet av fredningsområden.

Rödingen är viktig för fisket i Vättern. Statistik från yrkesfisket visar att fångsterna sjunkit från ca 60 ton/år under första halvan av 1900-talet till mindre än 5 ton under senare år (1).

Producenter

År 2014 fanns det yrkesfiskare i Vättern.

Källor

  1. www.vattern.orglänk till annan webbplats

Uppdaterad 13 januari 2015