Smaka Sverige

Vänerlax

Kategori

Fisk

Landskap

Dalsland, Värmland, Västergötland

I produktion sedan

År 1836

Produktbeskrivning

Insjölax.

Historia

Den svenska Vänerlaxen är världens nu mest storvuxna atlantiska insjölax. Förr trodde man att insjölaxen var en form av insjööring, vilket kan förklaras med att den delvis är mer lik öringen än havslaxen.

Först år 1855 konstaterade zoologen Sven Nilsson att de storvuxna insjösalmoniderna i Vänern bestod av två arter. En blanklax och en börting (öring). Landets förste fiskeriintendent Hjalmar Widegren fastslog därefter år 1863 att Vänerns blanklax är samma art som atlantlaxen.

Vänerlaxar omnämns första gången år 1836 (1).

Vänerlaxen blev instängd när sjön genom landhöjning avspärrades från havet, för 8 000-10 000 år sedan. Laxen är helt anpassad till ett liv i sötvatten.

I Vänern förekommer med två laxpopulationer, ett bestånd i Gullspångsälven samt ett i Klarälven (2). Laxstammarna kan fortfarande korsas med varandra men har med tiden utvecklat lokala anpassningar till de vattendrag de lever i (3).

Gulspångslaxen bedöms vara akut hotad.

Producenter

År 2014 fanns det flera yrkesfiskare i Vänern.

Källor

  1. A History of Brittish, London, 1836
  2. Artfakta
  3. Projekt Gullspångslaxen Uppföljningsdokument 2011

Uppdaterad 13 januari 2015