Smaka Sverige

Tersmeden

Tersmeden. Foto: Hans Lundberg

Kategori

Frukt, bär och nötter

Mognadstid

Slutet av oktoberFrukten är gulvit med rödstrimmig täckfärg. Fruktköttet är lite löst och aromatiskt. Trädet växer medelmåttigt.

Ursprung

Äpplet har osäkert ursprung, troligen är det en kärnsådd från Värmdö utanför Stockholm. En bruksägare, Tersmeden, omnämnde sorten i Pomologiska föreningens årskrift 1901. Han hade köpt en gård på Värmdö i slutet av 1800-talet, där det fanns 4000 fruktträd. Enstaka träd av sorten har påträffats i Uppland.

Odlingsområden

Odlingsområde I–III.

Sensorik

Enligt smaktestet som genomförtslänk till annan webbplats är Tersmeden ett krispigt och fast äpple med tydligt tuggmotstånd. Hög smakintensitet och saftigt.

Uppdaterad 5 juli 2018