Smaka Sverige

Sallat

Sallat. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Köksväxter

Traditionell användning

Bladen äts färska i sallader.Beskrivning

Arten sallat (Lactuca sativa) tros ha odlats sedan 4 500 f Kr men ursprunget är inte klarlagt. Den finns avbildad i Egyptiska gravar och nämns i grekisk och romersk litteratur. Fröfynd av sallat har gjorts från 1200-talet i Sverige.

Sorter

Sallat delas ofta upp efter växtsätt och kallas då sparrissallad, plocksallad, huvudsallad eller bindsallad. Ibland delas den också in efter färgen på fröna, som är svarta och vita. Ibland delar man in salladen efter färg på huvudena men detta är ofta osäkert då samma sallat kan beskrivas på olika sätt.

Det fanns ganska många sorter i frökatalogerna från 1800-talet. De flesta var importerade. Namn som ”Amerikansk plocksallad”, ”Berliner”, ”Buttercop”, ”Guldforell”, ”Stenhuvud” och ”Majspets” är sorter vi kan hitta även idag. Sortnamn som ”Stockholms torg” och ”Ägg” torde vara svenska sorter, men dessa finns inte bevarade.

Traditionell användning

Bladen äts huvudsakligen färska i sallader. Kokt sallat har förekommit. Av vissa sorter med kraftig stam har stammen använts kokt som sparris.

Källor

  • Ryder, Edward J., 1995. Lettuce. I: Evolution of crop plants. Smartt, J. & Simmonds, N. W. (red).
  • Diverse frökataloger från 1800-talet och början av 1900-talet.
  • Hansson, Marie och Hansson, Björn, 2002. Köksträdgårdens historia.

Uppdaterad 13 januari 2015