Smaka Sverige

Raps och rybs

Raps och rybs. Foto: Urban Wigert/Jordbruksverket

Kategori

Oljeväxter och senap

Traditionell användning

Oljan används till matlagningBeskrivning

Rybs (Brassica rapa) har odlats länge men oljan kallas då tillsammans med andra kålväxter för rovfröolja. Rapsodling (Brassica napus) är känt sedan 1700-talet. Under 1800-talet ökade odlingen men oljan användes då främst för tekniskt bruk. Odlingen låg högt under 1860-talet men drabbades då kraftigt av rapsbaggeangrepp.

Under 1900-talet utvecklades växtslagen raps och ryps mer systematiskt med tanke på fröproduktion för matolja. Oljan från dessa växtslag kallas gemensamt för rapsolja. Det finns inga äldre sorter av raps eller ryps bevarade.

Ända fram till 1970-talet behövde man ta bort erukasyran från oljan om den skulle användas för mat. Växtförädlingen har målmedvetet satsat på att få bort denna och numera behövs det inte längre särskild rening av rapsolja för att den ska vara bra till mat. Kallpressad rapsolja har en nötaktig egen smak och kan användas som ett svensk alternativ till olivolja. Men oljan kan också renas till en neutralt smakande hushållsolja

Källor

Uppdaterad 13 januari 2015