Smaka Sverige

Mälargös

Kategori

Fisk

Landskap

Södermanland, Uppland, VästmanlandProduktbeskrivning

Gös (Sander lucioperca), förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem. I Östersjön finns den främst i delar av Upplands och Stockholms skärgårdar och i Bråviken. Den förekommer dock i skärgårdar från norra Småland till Norrbotten.

Gösen är ekonomiskt viktig för insjöfisket. De största mängderna fångas i Hjälmaren, Mälaren och Vänern.

Historia

Gösfisket i Mälaren omfattar ca 140 ton årligen (1).

Producenter

År 2014 fanns det flera yrkesfiskare i Mälaren.

Källor

  1. SCB

Uppdaterad 13 januari 2015