Smaka Sverige

Vänerlöjrom

Vänerlöjrom. Foto: Pontus Lundahl

Kategori

Fisk

Landskap

Dalsland, Värmland, Västergötland

I produktion sedan

Många hundra år

Film - Gastronomiskt samtal om vänerlöjrom

Produktbeskrivning

Vänerlöjrom kommer från siklöjan (Coregonus albula), en fisk som blir ca 15 cm lång, 7-8 år gammal, och könsmogen vid ca 3 års ålder.

I Vänern börjar siklöjans lekperiod i slutet av oktober och pågår december månad ut.

Fisket får i Vänern påbörjas den 17:e oktober och pågår till 17:e december. När fisken är upptagen ur vattnet sorteras den i hanlöja och honlöja, och rommen kläms ur honlöjan. Rommen sköljs, silas, torkas, saltas, paketeras och fryses (1).

Historia

Siklöja har fiskats i Vänern under många hundra år. Fisken har traditionellt använts till både matfisk och agn. Under 1960-talet förändrades fisket och löjrommen blev en allt viktigare del av fångsten.

Med utgångspunkt i Spikens fiskehamn fiskas, förädlas och levereras det varje år tiotals ton med löjrom. Löjromsfisket pågår under en kort och intensiv period mellan den 17 oktober och den 17 december då det är tillåtet att fiska siklöja i Vänern. Spikens fiskehamn är landets i särklass viktigaste insjöfiskehamn med ett 10-tal yrkesfiskare som har löjromsfisket som största inkomstkälla (2).

Producenter

År 2014 fanns ett tjugotal producenter av löjrom i Vänern.

Kommentarer

Vänerlöjrom har nyligen (2014) lanserats som varumärke.

Källor

  1. Bärstavikens fisk
  2. http://www.vastsverige.com/sv/lackokinnekulle/products/51960/Spikens-Fiskehamn-Kallandso/länk till annan webbplats

Uppdaterad 26 januari 2015