Smaka Sverige
Oljeväxter.

Oljeväxter och senap. Foto: Jens Weibull

Kategori

Olje- och baljväxter

Beskrivning

Olja för humankonsumtion har historiskt sett nästan bara varit importerat. Den mest odlade oljeväxten är oljelin. Rovfröolja användes också i huvudsak till oljelampor och smörjmedel innan man lärde sig att ta bort den mindre nyttiga erukasyran. Rovfröolja pressades till att börja med från frön av alla kålväxter men raps och ryps har därefter utvecklats specifikt för oljeproduktion. Senap har odlats främst för krydda men även för oljeproduktion, främst vitsenap.

Andra oljeväxter som har prövats är solros, oljedådra, som främst förekomer under bronsåldern för att sedan försvinna, vallmo, hampa och safflor. Ingen av dessa grödor är några stora grödor och knappast vad man kallar traditionella. Möjligen kan vallmo och hampa ha förekommit i liten skala sett även för matoljeproduktion.

Uppdaterad

Källor

  • Keyland, Nils, 1919. Svensk allmogekost. Bidrag till den svenska folkhushållningens historia. Del 1, Vegetabilisk allmogekost