Svenska ostron. Foto: Mostphotos

Svenska ostron. Foto: Mostphotos

I fokus - Ostron

Hurra! Den 3 september står ostronet lite extra i fokus. Det är nämligen ostronets dag.

Det vanligaste arten av ostron vi har i Sverige är Ostrea edulis, det är ett platt ostron som i svenska havsområden förekommer i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän. En annan ostronart i svenska vatten är det japanska jätteostronet (Crassostrea gigas), även kallat Stillahavsostron. Det är en invasiv art och har på många platser ersatt det platta ostronet.

Ostron har ätits under många århundranden, exempelvis har man funnit kvarlämningar av ostronskal från Nordens sten- och bronsåldersmänniskor. Det finns skrivna källor från 1600-talet där det beskrivs hur rådman Anders Kock fångade ostron i Bohuslän. Han hade ensamrätt till fisket mot att han levererade ostron till hovet. År 1698 blev fisket fritt. Idag är ostronfisket tillåtet året runt men fiskarna försöker själva begränsa fisket för att öka tillgången.

Visste du att man ansökt hos EU om skyddad ursprungsbeteckning (SUB) för Grebbestadsostron? Vi på Smaka Sverige-redaktionen håller tummarna och hoppas på att denna fina produkt får sin beteckning som bland annat visar på dess höga kvalitet och hållbar hantering av fisket.

Du kanske också är intresserad av det här