Bild på sötpotatis

Foto: Pixabay

Sötpotatisen tar plats som ny gröda

Sötpotatis är i dag en efterfrågad produkt bland konsumenter. Finns det efterfrågan på marknaden skapas det även en möjlighet att odla den. Därför provodlas nu rotfrukten i Sverige.

Att odla sötpotatis och andra grödor kan vara ett steg i att öka livsmedelsproduktionen och minska importen av sötpotatisen. Idag importeras sötpotatisen huvudsakligen från USA.

Sötpotatisens egenskaper

Sötpotatisen är inte släkt med vanlig potatis utan är en perenn ört som växer som en ranka längs marken. Knölarna som bildas är oftast avlånga och kan vara vita, rosaröda, orange, lila eller bruna. Bladen är gröna med klocklika blommor. Redan
7 000 år f. Kr finns det spår av sötpotatisodlingar i Peru. Sötpotatisen har höga halter av A- och C-vitamin, hög halt antioxidanter. Dess sockersammansättning påverkar inte blodsockret.

”Sötpotatisen har flera trumfkort. Förutom att den är ett mycket nyttigt livsmedel så tål den att lagras i upp till ett år. Den passar bra in i växtföljden hos svenska jordbrukare och har få skadegörare eftersom det är en ny gröda i vår miljö. Vi vill också utveckla användningen av den näringsrika blasten”, berättar Helena Karlén för White Paper.

En del av framtida svensk matkultur?

Vad kan vi se fram emot på marknaden när det gäller sötpotatis. Förhoppningen är att det ska finnas alltmer svenskodlad sötpotatis i butiker i framtiden. Dessutom arbetar producenter med att ta fram nya produkter. Helena Karlén, projektledare SLU Alnarp, ansvarig för projektet som provodlar nya grödor, säger i Podden Landet att de tittar på hur produkter kan utvecklas från bland annat blasten. I Asien är det vanligt att blasten wokas. Även andra nya innovativa produkter producerade av sötpotatis hittar förhoppningsvis marknaden och konsumenten.

Provodling av värmekrävande rotfrukt

Tillsammans testar Kunskapsnavet, Länsstyrelsen, Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om man kan odla den latinamerikanska rotfrukten sötpotatis i Sverige, i Skogsby på Öland.

Där odlas sötpotatisen på friland i bäddar. Dessa täcks med svart, nedbrytningsbar plast. Knölarna behöver skördas innan det blir frost eftersom sötpotatisen liksom potatisen inte tål kylan. På Öland, som har ett gynnsamt klimat, har 28 olika sorters sötpotatis testats.

Projektet syftar till att testa ett system för att integrera nya grödor som har förutsättningar att bli lönsamma för lantbrukaren.

Cecilia Kilbride, projektledare på Länsstyrelsen i Kalmar län, och en av personerna bakom provodlingen, berättar här mer.