Jordgubbar i kartonger

Foto: Per G Norén

Hög tid för högtid med svenska jordgubbar

Inför midsommar efterfrågar svenska konsumenter främst svenska jordgubbar. Många menar att de smakar mer än importerade jordgubbar. Finns det då något fog för svenskarnas preferens för inhemska bär?

Först och främst ska man veta att medan svenskarna vill ha svenska jordgubbar vill tyskarna ha tyska bär, holländarna holländska och så vidare. Närheten till konsumenten har betydelse eftersom jordgubbar har kort hållbarhet. Korta transporter innebär, förutom färskare bär, också minskad risk för att bären får stötskador. Närheten till marknaden gör att odlarna kan odla transportkänsliga jordgubbssorter med mer smak. Bär som ska konsumeras snart efter skörd kan också få sitta längre kvar på plantan, vilket innebär att de får längre tid på sig att samla socker ur fotosyntesen och utveckla mer sötma. Så ja, ofta är de svenska bären sötare och godare.

Klimatet påverkar aromen

Ett antal faktorer påverkar jordgubbarnas smak. Olika sorter smakar olika och olika mycket. Ju mer sol, desto mer fotosyntes som är grunden för alla ämnen i bären och som ger bären sötma. En lägre temperatur under tillväxten ger en långsammare tillväxt. Låga temperaturer stimulerar dessutom bildningen av aromämnen vilket gör bären aromatiska. Det gör att bär som odlats längre norrut har förutsättningar att få en extra fin arom, om vädret varit bra.

Jordgubbar måste förvaras i kyla för att inte förlora i kvalitet. Aromämnena behöver däremot rumstemperatur för att utvecklas så du bör ta fram jordgubbarna i god tid innan de ska ätas!

Svenska jordgubbar till midsommar i år

Sett till areal är jordgubbar den största svenska trädgårdsgrödan med en areal om 2 483 hektar år 2018, följd av morot, äpple och matlök med arealer om 1 763, 1 550 respektive 1 220 hektar. Jordgubbsodlingarna i Sverige har på senare år alltmer koncentrerats till Skåne.

Förra sommaren var jordgubbssäsongen, på grund av den varma våren, betydligt längre kommen än i år vid samma tidpunkt. I år blir säsongen troligen mer utdragen och följer den planerade produktionen. Väderomslag kan naturligtvis påverka detta.

Jordgubbarna produceras i plasttunnlar, på friland under väv och utan väv. De bär som odlas i tunnel plockas nu för fullt medan jordgubbar på friland börjar plockas. Om vädret blir normalt nästa vecka räknar odlarna i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar-Öland med att det kommer att finnas mycket svenska jordgubbar till midsommar.