Foto: Camilla Bender

Hållbar livsmedelskedja prisas

Den svenska matproduktionen och matförsäljningen i Sverige ska bli mer hållbar. Detta är en målsättning som ledande företag i den svenska livsmedelskedjan, i samarbete med Världsnaturfonden WWF, har jobbat med sedan 2015. Initiativet ska leda till att leverantörer och handel tillsammans bidrar till en ökad hållbarhet. Nu har samarbetet prisats med Livsmedelspriset 2018.

Samarbetet har tidigare jobbat fram en vägledning kring hur företag kan skapa ett hållbart produktsortiment. Detta utifrån produktkategorierna spannmål, mjölkprodukter, kött- och charkprodukter, vildfångad och odlad sjömat, frukt och grönt, vegetabiliska oljor, socker samt kaffe, te och kakao. Hållbarhet längs med hela livsmedelskedjan berör dock inte bara själva produkterna. Förpackning är också avgörande för matens miljöpåverkan.

Även minskningen av matsvinnet har varit föremål för samarbetet där det har fungerat som en plattform för att diskutera fram gemensamma lösningar för matsvinnet i alla led, från råvaruproduktionen till att produkten har nått slutkonsumenten. Just nu jobbar man med en färdplan fram till 2030.

I samband med Livsmedelsdagarna den 13 september prisades samarbetet med Livsmedelspriset 2018. Livsmedelspriset delas ut av Livsmedelsföreningen till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

Juryns motivering:
”Hållbar Livsmedelskedja får priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.”

Läs mer på https://hallbarlivsmedelskedja.se/ Länk till annan webbplats.