Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.

Foto: Tina Stafrén

Publicerades

Kulturarv och tradition ska lyfta maten

Kan historisk kunskap eller traditionella recept bidra till utveckling av vår tids mat? Hur kan regionala traditioner stärka varumärke och kvalitet? Kom och lyssna på några av dem som fått medel för att utveckla nytt med utgångspunkt i matens kulturarv. Få information om hur landsbygdsprogrammet kan bidra till att utveckla fler och starkare småskaliga livsmedelsföretag med hjälp av kulturarv och historisk kunskap om mat och livsmedelstraditioner!

I samband med SM i Mathantverk och Saerimner som arrangeras av Eldrimner, ett nationellt resurscentrum för mathantverk, i Åre 24-26 oktober kommer 4 myndigheter presentera sitt gemensamma uppdrag inom traditionell småskalig matkultur. Några av de aktörer som just nu driver projekt kommer att presentera sitt pågående arbete.

Martin Ragnar från Svenska Dryckesakademien, berättar om projektet som lyfter fram svenska dryckers kulturhistoria.

Sven-Erik Larsson, rådgivare på Lokalproducerat i Väst, berättar om arbetet med att få fram fler svenska produkter med skyddad EU-beteckning.

Julius Sääf, verksamhetsledare på Ölands Museum, står inför ett nystartat projekt där öländsk mattradition då och nu ska lyftas i en kulturhistorisk miljö. Hör honom berätta.

Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått regeringens uppdrag att tillvarata och utveckla traditionell, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning. Uppdraget sträcker sig från 2015 till 2019.

Här hittar du anmälan till SM i Mathantverk och Saerimner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.