Smaka Sverige
Tre öl på bord

Foto: Tommy Kuusela

Publicerades

Hur betraktar du öl?

Ett intresse för hantverksöl i Sverige växer sig allt starkare. Trenden vände för några år sedan, från industritillverkad till hantverksmässigt producerad öl.

Idag ser vi en lång rad så kallade mikro- eller hantverksbryggerier startas runt om i landet och intresset är stort. Hur betraktar du öl? Vill du vara med och öka kunskapen om hur vi väljer och betraktar öl i Sverige?

I så fall uppmuntrar vi dig till att svara på några frågor om ämnet som Institutet för språk och folkminnen tagit fram. Besök deras webbplats för att svara på webbenkäten, svaren är avsedda som hjälpmedel och inspiration för framtida och samtida forskning.

Här hittar du webbenkäten på Institutet för språk och folkminnens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att delta!