Kor vid fäbod

Foto: Barbro Rutgersson

Jordbruksverket kartlägger fäbodbrukets behov

Det svenska fäbodbruket är ett komplement till ett småskaligt gårdsbruk i skogs- eller fjällbygd. Det finns ett behov av att synliggöra det svenska fäbodbruket och att ta tillvara möjligheterna på ett bättre sätt.

Fäbodbruk återfinns numera främst i de mellansvenska skogsbygderna och i det södra fjällområdet - Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län. Det finns aktiva fäbodbrukare även i Västernorrland och övre delarna av Norrland. Idag finns det ungefär 250 levande fäbodar med djurhållning i någon form i Sverige.

Handlingsplan för fortsatt utveckling

Jordbruksverket har gett i uppdrag att kartlägga det svenska fäbodbruket som bland annat ska beakta hur traditionell kunskap kring småskalig matkultur, traditionella växter och husdjursraser inom fäbodbruk och kulturmiljöer kan bevaras och utvecklas.

Målsättningen är att ta fram en handlingsplan för fortsatt utveckling av svenskt fäbodbruk. På längre sikt är målsättningen att med denna handlingsplan som grund, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen genom att det svenska fäbodbruket synliggörs och utvecklas i positiv riktning.

Jordbruksverket har gett uppdraget till Attime AB som ägs och drivs av Pierre Adolfsson. Till sin hjälp har han Malin Johansson som är aktiv fäbodbrukare i jämtländska Oviksfjällen och driver Vagabonde, ett samarbetsprojekt, tillsammans med Lena Stålfelt.

Malin på en av workshoparna.

Malin på en av workshoparna.

Hej Malin! Vilka är dina tankar kring arbetet?

–Jag blev förvånad över att det fanns så många levande fäbodbruk i Sverige. Det här är verkligen en levande näring, inte bara någonting som finns på Skansen. Det har varit intressant att få lära känna den här kulturyttringen. Att möta den här näringen är att möta ett annat Sverige. Det är få som känner till hur det här går till idag.

Hur ser ert arbete ut?

–Just nu är vi inne på slutklämmen och sammanställer materialet. Vi har varit ute på turné där vi anordnat fem träffar med fäbodbrukare. Fäbodbrukarna har också fått svara på en enkät. Nu läser vi in oss på det vi samlat in under träffarna och på de svar vi fått in på enkäten.

Hur är reaktionerna bland de svenska fäbodbrukare ni träffar?

–Jag skulle vilja säga att den är hoppfull. Att det är Jordbruksverket som står bakom uppdraget ses som ett plus. Det har varit många projekt tidigare som inte kommit framåt. Nu finns det förhoppningar om att det ska bli något mer än en rapport, något som är användbart för näringen.

Hur ser framtiden för det svenska fäbodbruket ut?

–Det beror på. Det måste skapas ett klimat där människor kan driva djurhållning på ett småskaligt sätt. Regelverket kan vara betungande och passar inte den här typen av lantbruk. Kontakt med myndigheter kan upplevas som besvärligt. I de kommuner där turism är en stark näring kan det uppstå konflikter och fäbodbrukarna känner inte att deras intressen prioriteras. Allmänheten är inte vana vid boskap som strövar fritt och tar inte alltid hänsyn.

Småskaliga livsmedelsproducenter måste få mer gehör för den kunskap de besitter. Det är helt andra arbetssätt än hos ett stort mejeri. Regelverket behöver anpassas efter mathantverk som det här faktiskt är.

Länsstyrelsernas kontrollanter behöver få en större kunskap om de här producenterna och hantverket. Det krävs också en förståelse för sedvanan eftersom djurhållningen ser ut på ett annat sätt än på en stor gård. Kommunikationen mellan myndigheter och småskaliga producenter måste bli bättre.

Samtidigt är det här något som ligger i tiden – konsumenterna efterfrågar närproducerade produkter och intresset för mathantverk är stort.

Mer information

Handlingsplanen kommer att publiceras när den är klar.

Arådalen fäbodvall - film Länk till annan webbplats.

Kartlägger fäbodbrukets problem och behov Pdf, 521.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En helt annan inställning Pdf, 346 kB, öppnas i nytt fönster.