Ekologiskt odlad sparris

Foto: Camilla Bender Larsson

En miljard till den svenska livsmedelskedjan

Den 7 februari, presenterade regeringen sin handlingsplan för livsmedelsstrategin för jobb och hållbar tillväxt. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal insatser för att uppnå målsättningarna i den nationella livsmedelsstrategin. För genomförandet av livsmedelsstrategin satsar regeringen fram till år 2019 drygt en miljard kronor.

Som uppföljning till propositionen "En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet" som regeringen lämnade till riksdagen den 30 januari, har nu en handlingsplan för att nå de överenskomna målen presenterats. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal åtgärder för att bland annat öka den svenska livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och lönsamheten i branschen. Åtgärderna ska bidra till en konkurrens- och innovationskraftig livsmedelskedja samtidigt som relevanta miljömål ska nås. Regeringen pekar i handlingsplanen ut ett antal särskilt viktiga områden, exempelvis regelförenkling, export samt forskning och innovation.

- Svensk livsmedelsproduktion ska öka och fler ska välja att lägga svensk mat på sina tallrikar. Det ska bli lättare för företag att nå nya marknader. Satsningar ska göras på forskning och innovation för att vår industri ska vara konkurrenskraftig och för att vi ska hitta framtidens livsmedel som når hela vägen till oss konsumenter. Satsningar på regelförenklingar ska göra att företag känner att det är lätt att göra rätt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen satsar drygt 1 miljard på att genomföra handlingsplanen under mandatperioden. Handlingsplanen innehåller också mål för ekologisk produktion och konsumtion.

Mer information

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.