Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Man som röker kött.

Foto: Calle Bredberg

Publicerades

Utlysning till projekt för utveckling av regionala rätter

Jordbruksverket utlyser 8 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt som skapar regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer, till exempel kulturreservat, museer, kulturhistoriska besöksmål, världsarv eller hembygdsgårdar.

Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden:

  • Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
  • Stärka intresset för och sprida kunskap om regionala och lokala mattraditioner samt kopplingen mellan livsmedelsframställning och landskap.
  • Utveckla distributionskanaler och användning av regionalt eller lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
  • Projekten ska skapa och utveckla samarbete mellan myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Mer information

Pilot- och samarbetsprojekt för utveckling av regionala rätter på menyn i kulturhistoriska miljöer Länk till annan webbplats.