Smaka Sverige
Får på bete.

Foto: Tina Stafrén

Publicerades

3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser

Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser. Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser.

Utlysningen är en del av de insatser som genomförs inom landsbygdsprogrammet och regeringsuppdraget ”Traditionell småskalig matkultur” där Jordbruksverket samarbetar med tre andra myndigheter. Dessa är Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen samt Sametinget.

- I vårt uppdrag ska vi främja ett levande och dynamiskt kulturarv, kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Vi ska bland annat synliggöra, ta tillvara och utveckla mångfald av växtsorter och husdjursraser. Det är det vi har för avsikt att göra genom denna utlysning. Vi hoppas att vi i framtiden har fler intressanta livsmedel från traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt lantraser på konsumentmarknaden”, säger Camilla Bender Larson, landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket.

Denna utlysning är en i raden av olika insatser som görs inom uppdraget Traditionell småskalig matkultur som sträcker sig fram till 2018.

Mer information

Läs mer om utlysningen här Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för journalister

Camilla Bender Larson
Landsbygdsutvecklingsenheten
fornamn.efternamnefternamn@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 64 85