Charkvaror

Foto: Patrik Svedberg

Så ska köttbranschen möta proteinskiftet

Proteinskiftet sker här och nu. Konsumtionen av framför allt rött kött väntas minska framöver. Men utvecklingen behöver inte vara negativ för de svenska köttproducenterna, menar flera branschföreträdare.

Det är framför allt hälso- och hållbarhetsargument som gör att vi äter allt mindre kött. Trenden understryks i en ny rapport från konsultbyrån Macklean, men rapportförfattaren Lennart Bjurström anser inte att utvecklingen behöver innebära någon kris för Sveriges köttbönder.

– Vi har sett en stark köttrend sedan EU-inträdet 1995, men den ökningen har bestått främst av importerat kött. Det är en av anledningarna till att den minskade köttkonsumtion vi nu ser inte behöver innebära en minskad svensk produktion. Vår självförsörjningsgrad, eller marknadsandel, ligger på bara drygt 50 procent och det finns en enorm potential att öka den siffran.

Stora möjligheter för köttproducenter

Lena Åsheim, styrelseordförande för Sveriges djurbönder, framhåller att möjligheterna för köttproducenterna är stora, trots profetiorna om mindre köttkonsumtion i framtiden.

– Vi har en enorm tillväxtpotential i svensk köttproduktion eftersom vi har ett försprång när det gäller livsmedelssäkerhet och djurhållning. Men vi får inte slå oss till ro för det, vår stora utmaning är att vidmakthålla och utöka det försprånget. För att nå dit måste vi bygga och investera och skapa förutsättningar för en effektivare och bättre produktion. 

Lena Åsheim

Lena Åsheim. Foto: Christer Hansson

Svenskt kött ska vara det självklara valet

Den stora utmaningen är att nå ut till de svenska konsumenterna med budskapet om det svenska köttets fördelar, menar Lena Åsheim, och får medhåll från Maria Forshufvud, VD på Från Sverige.

– Det är ett viktigt arbete för oss som företräder svenska varor att lyckas nå ut i bruset med kunskap och inspiration om det svenska köttets alla fördelar. Fokus idag är att vi ska äta mindre kött och det finns det inget att säga om, men svenskt kött ska vara det självklara valet när vi äter kött. Utan efterfrågan på svenskt kött så äventyras svensk djurhållning som är så otroligt viktig för en levande landsbygd.

– Sedan är det också enormt viktigt att vi fortsätter produktutveckla. Jag tycker att vi redan idag ligger i framkant, många av de svenska företag som förädlar kött har bra koll på trender och konsumentpreferenser. Men utvecklingen behöver fortsätta. Det är ett arbete som aldrig får stanna av.

Text: Jakob Hydén