Smaka Sverige logotyp, länk till startsidan.
Flicka med morötter. Foto: Tina Stafrén

Foto: Tina Stafrén

Publicerades

Svensk mat och matkultur ska lyftas

Jordbruksverket har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell, svensk, småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Detta för att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.

Uppdraget sträcker sig från 2015-2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet, totalt 60 miljoner kronor, skapa intresse och sprida kunskap om svenskt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. I uppdraget ska myndigheterna gemensamt synliggöra, ta tillvara och utveckla:

  • traditionell kunskap kring småskalig matkultur
  • mångfald av växtsorter och husdjursraser
  • kulturmiljöer
  • landskap

Du kan söka stöd genom utlysningar

Du kan bara söka stödet genom utlysningar vilket innebär att Jordbruksverket informerar på sin webbplats om under viken tidsperiod och inom vilka områden du kan söka pengar.

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd inom det här området. Utlysningar kommer att publiceras kontinuerligt de närmsta åren.

Utlysningarna hittar du här Länk till annan webbplats.