Kålrot i korg.

Kålrötter eller "swedes", som det kallas ute i världen, som en symbol för matens kulturarv. Foto: Gitte Kjeldsen Bjorn/Nordgen

Matens kulturarv får egen akademi

Den 20 april bildades Kålrotsakademien för främjandet av matens kulturarv. -Kålrotsakademien är en symbol som visar på vår ambition att prata och forska om vårt matkulturella arv, berättar Hans Naess, tillträdande preses i Kålrotsakademien. Vi är ute efter den autentiska mathistorien och vill återerövra kunskapen om våra traditioner och maträtter. Kålroten är en svensk kulturväxt som har spritts över världen under begreppet ”swedes” och därför har vi valt den råvaran som namn på det vi vill åstadkomma.

Akademin hänvisar till ToreWretmans bok Svensk husmanskost som en start för intresset hos det svenska kökets historia. Husmanskosten betonar det rejäla, gastronomin den finare matlagningen, det närodlade värdet i markerna, mathantverket det småskaliga entreprenörskapet och det ekologiska just detta. Det som saknas är kulturen och det hålet vill Kålrotsakademien fylla.

-Det handlar om att söka efter mångfalden i råvaror, förädlade produkter och maträtter och förstå värdet av kulturen., säger Hans Naess.

Akademien blir ett forum att driva forskning och utveckling från, men också en plattform för att uppmärksamma och uppmuntra goda exempel.

Den nya akademien har 18 ledamöter, 9 kvinnor och 9 män med olika kompetenser att driva matkulturens utveckling.

Så här ser den nya akademien ut:

1. Åsa Öström, Örebro (sensorik och måltid)

2. Elisabeth Ögren, Västerås (trädgårdsodling)

3. Johan Widing, Hörby (äldre svenska raser)

4. Jens Weibull, Helsingborg (odlad mångfald)

5. aul Svensson, Stockholm (konsumentnära matlagning)

6. Paulina Rytkönen, Stockholm (drycker)

7. Martin Ragnar, Stockholm (kulturhistoria och berättande)

8. Inger Olausson, Uppsala (trädgårdsodlingens historia)

9. Hans Næss, Flen (förädling)

10. Anna Lind Lewin, Stockholm (matkommunikation)

11. Matti Wiking Leino, Stockholm (kålrot)

12. Mia Jonson, Lidköping (grönsaksodling)

13. Patrik Johansson, Kosta (smör och ost)

14. Kurt Genrup, Umeå (etnologi), Stöcksjö

15. Katarina Ek-Nilsson, Uppsala (Matkulturens språkliga arv)

16. Carina Brydling, Stockholm (producentnära matlagning)

17. Pär Bergkvist, Malmö (offentlig mat)

18. Anna Berglund, Östersund (mathantverkstraditioner)