Skånsk dryckesstrategi är relevant och ger samtidigt utrymme för fantasi och idéer under det fortsatta arbetet. Foto: Sexton:nio

Terroir-atlas på gång i Skåne

Tack vare Skånsk dryckesstrategi har nu Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med bland andra Smaka på Skåne kunnat påbörja sitt arbete med en terroir-atlas. Hösten 2014 påbörjades produktionen.

Jannie Vestergaard vid Smaka på Skåne är övergripande ansvarig för den skånska dryckesstrategin. Foto: Sevak Gorki Sexton:nio

- Den ska innehålla olika nivåer och visa skånska smaker ur flera perspektiv, berättar verksamhetsansvariga Jannie Vestergaard.

Terroir-atlasen ska innehålla det som är kulturhistoriskt intressant, var producenterna finns och vad de producerar, var arbetsplatserna är belägna, och förstås, var odlingarna - råvaran - finns. Den ska också visa olika typer av turismanläggningar.

- I och med att Dryckesstrategin blev klar kunde vi också påbörja detta arbete, som också Tourism in Skåne visat intresse för, berättar Jannie Vestergaard.

Export nästa projekt?

När det nu är dags att uppdatera och utvärdera Dryckesstrategin är det också tid att diskutera nya insatsområden.

- Vi har inte bestämt något, men själv har jag en idé om att vi nu ska börja titta på export av dryck – hur ska vi föra ut Skåne inte enbart som en stark matregion, utan också som en region som vill bli Nordens ledande dryckesregion 2020? funderar hon.

Så ska arbetet mätas

Övergripande ska dryckesstrategin bidra till att branschen genererar större intäkter och sysselsätter fler personer. Det ska mätas med följande indikatorer:

  • Antalet kända varumärken inom dryckesområdet.
  • Antalet skånska drycker i handel, restaurang och offentlig sektor.
  • Antal nya dryckesföretag.
  • Omsättningen i dryckesbranschen.
  • Antalet sysselsatta inom dryckesområdet.
  • Lönsamhet i branschen.
  • Investeringsvilja och investeringskapital.

Här kan du ta del av dryckesstrategin Länk till annan webbplats.