Sockerbeta

Odling av sockerbetor

Sockerbetor. Foto: Jordbruksverket

Sockerbetan "skapades" för knappt 250 år sedan för att användas istället för sockerrör.

Beskrivning

Sockerbeta (Beta vulgaris) är en typ av betor med hög sockerhalt. Sockerbetorna är koniska till formen och vitköttiga med vitt skal.

Historia

Sockerbetor började odlas i början av 1800-talet i Tyskland efter en längre tids försök att få fram en beta som kunde användas istället för sockerrör till sockerproduktion. Men den egentliga utvecklingen av sockerbetan skedde i Frankrike.

Sockerbetor började odlas i Sverige i större skala under slutet av 1800-talet för att vi skulle få en inhemsk sockerproduktion.

Traditionellt har produktionen av sockerbetor främst förekommit i de södra delarna av Sverige, som Skåne, Blekinge, Halland, Öland och Gotland. Men odling har funnits på andra platser. Idag finns odling bara i Skåne.

Traditionell användning

Sockerbetor har tagits fram speciellt för sockerproduktion.

Sockerbetsodlingen medförde att priset på socker sjönk och socker blev mer använt i hushållen på gott och ont. Vi började äta mer godis och i samband med att vete blev billigare började vi äta mer kaffebröd. Det blev mer vanligt att söta mat och matbröd. Detta medförde bland annat sämre tandhälsa och i förlängningen det vi ser idag med diabetes och andra vällevnadssjukdomar. Positivt var att vi med sockret kunde öka konserveringen av frukt och bär och därmed ta vara på sommarens skördar på ett enklare sätt.