Spenat

s

Spenat. Fredrik Sandberg/TT

Spenaten odlas i många trädgårdar för sina ätbara blad.

Beskrivning

Spenat (Spinacia oleracea) är en ettårig växt med gröna blad som har en mild smak.

Sorter

I de äldre frökatalogerna skiljer man ofta på rundbladig och salladsbladig (ibland spets-) spenat eller ibland efter fröformen. Chansen att sorter inte överensstämmer med varandra även om de heter lika är stor. Enbart ett namn från äldre frökataloger som skulle kunna tyda på svensk sort har hittats, ”Gotland stor”. Sorten finns dock inte bevarad.

Historia

Arten spenat har sitt ursprung i Centralasien. Till Norden kom den först på 1500-talet. Liksom för många andra köksväxter var de beskrivande namnen vanliga. Förr odlades spenat främst i hemträdgårdarna.

Traditionell användning

Odlas i dag för konservindustrin.