Gotlandslins

Gotlandslins på tallrik

Gotlandslins odlas traditionellt på Gotland och trivs på lite kargare jord. Foto: SALT food & communication

Gotlandslins är torkade frön från åkerlins som odlats på ön Gotland. Från att ha varit nästan bortglömd de senaste 80 åren börjar allt fler få upp ögonen för denna proteinrika baljväxt.

Beskrivning

Fröna från åkerlins har en diameter på cirka fyra millimeter. Färgen kan variera kraftigt från grön, röd och gul över mot orange och brun. Linserna kan odlas över hela Gotland. Förutom odling ska även torkning ske på Gotland för att det ska räknas som Gotlandslins.

Odlingsprocessen

Gotlandslins trivs på lite kargare jord, så som kalkrik grus- eller sandjord. Gotlandslinsen sås vanligen i maj på marker där risken för frost är liten. Den sandiga grusjorden hjälper till att minska risken för att ogräs ska kväva plantorna. Gotlandslinsen växer upp som spretiga buskar och beskrivs till utseendet lite grann som blåbärsris. Den skjuter ofta iväg i längd men har en vek stjälk och behöver därför något att klänga på. Lägger den sig på marken går den inte att skörda. Gotlandslinsen odlas därför ofta ihop med havre. De mognar ungefär samtidigt och kan även skördas vid samma tid. Havren är ganska lätt att rensa bort och med havre som stödväxt slipper man också risken för att få in gluten i varan.

Skyddad EU-beteckning

Föreningen Gotlandslinsen har ansökt om skyddad ursprungsbeteckning (SUB) hos EU. Den 5 mars 2024 godkändes ansökan.

Geografisk utbredning/koppling

Den långa odlingssäsongen på Gotland med kalkrika jordar och lite regn ger allmänt mycket goda förutsättningar för att odla Gotlandslins. Var man odlar bygger på gamla kunskaper om var markerna och klimatet är som mest lämpat.

Historia

Linser tillhör de växtslag som människor började odla allra först. I sydvästra Asien skedde det redan för över 10 000 år sedan. Från Asien spred sig sedan växten mot Medelhavet och Europa. Till Gotland tros linserna ha kommit med klosterväsendet och munkarna under tidig medeltid. Gotlandslins är med andra ord en gammal kulturväxt som haft hundratals år på sig att anpassas efter förhållandena på just Gotland. Jordarna på Gotland hade inte alltid bördighet för alla grödor, vilket ledde till att linser odlades i mindre skala på de flesta gårdar på ön. I samband med jordbrukets rationalisering efter andra världskriget försvann mycket av odlingen. I och med den nu rådande mattrenden med fokus på närproducerat och proteingrödor har Gotlandslinsen åter vunnit i popularitet.