Skånsk senap

I produktion sedan

1600-talet

Produktbeskrivning

Skånsk senap är en senapspasta där andelen frö från svartsenap (Brassica nigra) är högre än vanligt vilket ger en mörkare färg. Konsistensen är något torrare och betydligt grövre än hos andra senapssorter.

Historia

Den vanligaste senapsväxten är svartsenapen, Brassica nigra, en växt som genom långvarig odling spridit sig i så gott som hela Europa liksom i andra världsdelar. Den är en ettårig ört med pardelade blad, gula blommor och mellan fröna något insnörda skidor. Fröna är trinda, svarta eller mörkbruna. Svartsenap har framförallt odlats i södra Sverige. Även gul senap, Sinapis alba, en gammal kulturväxt från medelhavstrakterna. Den är en saftig, ettårig ört medljusgula blommor och utstående, grov-håriga skidor. Fröna, som äro något större än de förstnämnda arterna, äro gula, varför det latinska namnet vitsenap är vilseledande. Den användes ungefär som svartsenap och ofta i blandning med den.

Senapsfrön samt olja och pasta från pressade och malda senapsfrön har i långa tider använts som läkemedel. Som exempel kan nämnas att senap användes för att avvänja spädbarn från att amma (1649). Från 1600-talet finns också speciella senapskvarnar omnämnda.

I Skåne har det odlats senap under lång tid. Idag odlas senapsfrö i mindre skala för bland annat produktion av senapspasta.

Kommentarer

Skånsk senap är både en produkt från Skåne och ett namn på en typ av senapspasta med grovmalna senapsfrön. Denna typ av senap tillverkas även utanför Skåne och även utanför Sverige.