Om päron

Päron

Päron. Foto: Anders Wiklund/TT.

Päron har en lång odlingshistoria och frukten började odlas i Sverige redan under medeltiden. Idag kan vi hitta en rad olika sorter i Sverige. Svenska päron säljs under augusti och oktober, resten av året importeras frukten.

Sorter

Sorter som anses värda att bevara för att de ger en god spridning av typer har samlats i en mandatsortlista och de bevaras i den Nationella genbanken för frukt, bär och nötter.

Sortlista

Frukt i klonarkiven Länk till annan webbplats.

Odlingshistoria

Det odlade päronet (Pyrus communis) anses härstamma från vilda päron som växte i Kaukasus. Frukten kom till Norden under tidig medeltid men har något sämre härdighet än äpple. Sorterna ympas oftast in på olika grundstammar.

Traditionell användning

Päron äts främst färskt men inkokning förekommer. Ibland har man använt ingefära men också inkokning tillsammans med lingon är traditionellt. Att tillverka cider på päron är en nyare företeelse.