Jordgubbar och smultron

Jordgubbar

Jordgubbar. Foto: Jordbruksverket.

Sorter

Det finns ett stort antal svenska mandatsorter av jordgubbar och smultron.

Tre svenska sorter av smulgubbar är framtagna av svensk växtförädling. Den första sorten ”Annelie” uppstod i handeln år 1975 och den senaste, ”Rebecka”, lanserades år 1998. Bären lämpar sig främst för direktkonsumtion.

Sortlista

Jordgubbar och smultron Länk till annan webbplats.

Geografiska kopplingar

Sorter av jordgubbar är inte geografiskt knutna. Ett undantag är dock sorten ”Abundance” som förknippas med norrländsk jordgubbsodling.

Norrlandssmultron som sort spreds från Alnarp. Det finns även äldre sorter av vita smultron.

Smulgubbar har inte någon specifik regional förankring.

Odlingshistoria

Smultron och jordgubbar tillhör släktet Fragaria. Vanliga smultron (Fragaria vesca) har främst ätits vilda men odlade sorter förekommer. Parksmultron, (Fragaria moschata) som är en annan inhemsk art har också förekommit i odling innan jordgubben. Parksmultron har han-och honblommor på olika plantor. Vanliga smultron växer som vilda i praktiskt taget hela landet medan parksmultron finns söder om Dalälven.

Jordgubben (Fragaria × ananassa) uppstod genom en korsning mellan två amerikanska smultronarter som skedde första gången på 1740-talet. Eftersom den blev sambyggare (blommorna innehåller både han och honblommor) och bären blev stora och vackra fick den snabbt spridning. På 1800-talet såldes jordgubben under namnet ananassmultron och då ofta via frö. Smaken var outvecklad till en början. Efter hand har man förädlat fram mer smakrika och söta bär. Vissa sorters jordgubbar går att odla långt norrut. Ofta ger de svala nätterna och de långa dagarna en bättre kvalitet på smaken. Den svenska jordgubbsodlingen tog fart under första hälften av 1900-talet. Under dess tidiga historia kan man urskilja speciella odlingsdistrikt såsom Skåne, Blekinge, Finnerödja, Stockholms skärgård och Bergsjö (Hälsingland).

Smultron har ofta ett högt pris emedan plockningen är tidsödande och dyrbar. Smultron är ömtåliga och är därför främst ett bär för direktkonsumtion. Kommersiell odling av smultron har förekommit, främst för leveranser till delikatessaffärer och restauranger i Stockholm och Göteborg. Odling har till exempel förkommit på Ekerö i Stockholm och på västkusten.

Traditionell användning

Smultron och jordgubbar används främst färska och till saft och sylt. Sorterna tas fram efter olika egenskaper som hållbarhet och smak. C-vitaminhalten går att jämföra med apelsiner.