Havtorn

Havtorn

Havtorn. Foto: Jordbruksverket.

Beskrivning

Havtorn (Hippophaë rhamnoides) växer naturligt vid kusten på landhöjningsmarker. Det är också där de har använts traditionellt. Bären är vanligtvis mycket svårplockade. Traditionen att tillvarata, odla och använda havtorn har hittills varit mer utbredd hos våra baltiska grannar, men i dag finns även ett svenskt intresse att utveckla odlingen av havtorn.

Traditionell användning

Havtorn används i mat- och dryckesväg främst till saft, sylt, gelé och likör.