Regnbågsöring

Regnbågsöring.

Regnbågsöring. Foto: Göran Erlandsson

I produktion sedan

1960- och 1970-talen.

Produktbeskrivning

Odlad Regnbågsöring

Historia

Denna laxfisk har fått sitt namn av att hanen under lektiden skiftar i olika färger. I starkt humusfärgade vatten kan regnbågen bli nästan svart med mörkare fläckar. Hos hanen växer vid lektiden underkäken ut till en krok. Längden kan uppgå till 50-79 cm och vikten till 9,36 kg. I Nordamerika kan arten väga upp till 20 kg. Arten hybridiserar med strupsnittöringen.

Utbredning: Inplanterad i Europa för första gången omkring år 1880. Inplanteringar har ägt rum i både sjöar och hav. Regnbågens naturliga förekomstområde är västra Nordamerika. Den har inplanterats också i andra världsdelar än Europa. I vår världsdel har fasta bestånd sällan bildats.

Förekomst i Sverige

Den första inplanteringen skedde år 1892 men misslyckades. Den följdes senare av flera. De enda självökande bestånden fanns i flera vatten i Skåne fram till 1960- och 1970-talen.

År 1960-1961 utplanterades avelsmaterial av arten bland annat i Dalälven, Siljan och Indalsälven samt i Mälaren.