Havskräfta

Havskräftor.

Havskräftor. Foto: Pontus Lundahl

I produktion sedan

1900-talet

Produktbeskrivning

Levandeförvarad havskräfta är en burfångad kräfta som stoppas i ”rör” och förvaras i kallt vatten. Genom den individuella packningen blir kräftorna mindre stressade och ”kannibalismen” minskar. Kräftorna får också tid att tömma tarmarna. Därigenom uppnås en högre kvalitet på produkten.

Havskräfta (Nephrops norvegicus) är en nära släkting till vanlig hummer men är betydligt mindre och slankare med långa smala klor. Till skillnad från sin större släkting lever den på mjuka bottnar av lera och sand, från Island och Nordkap till Marocko och går in i Medelhavet samt Skagerack och Kattegatt, vanligen på 30–40 meters djup men finns på djup ner till 400 meter. Havskräftan har en mildare smak jämfört med diverse andra mindre kräftor. Den fiskas ibland via burfiske.

Hannarna kan nå en längd av 25 centimeter, honorna 17 centimeter. Honorna blir könsmogna vid 8-10 centimeters längd.

Den blekrosa havskräftan är ett långt, slankt kräftdjur med fem par ben. Främsta benparet bär långa, smala klor. Havskräftan kan bli 25 centimeter lång och hannen blir något större än honan. Havskräftan föredrar mjuka bottnar på 20-800 meters djup där den kan gräva gångar att gömma sig i under dagen. Den förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund ned till ön Ven.

Havskräftan leker under sommarhalvåret och kort därefter lägger honan ut sin rom under stjärten. Nylagd rom är malakitgrön och får en gråare ton ju mer ynglen utvecklas. Under de 8-9 månader som honan är äggbärande håller hon sig gärna nere i sin håla. Under denna tid äter hon nästan ingenting. Larven som kläcks ut är frisimmande och skiftar skal ett flertal gånger innan den söker sig ned mot botten.

Historia

Havskräftor var fram till början av 1900-talet en oönskad bifångst som slängdes överbord. Från 1930-talet började fiskarna få viss avsättning för fångsten. Efter andra världskriget har efterfrågan ökat.

Danska och svenska fiskare har gått samman för att få fisket av havskräftor MSC-certifierat.

Producenter

År 2014 fanns ett stort antal fiskare som levererade burfångad havskräfta. Bland dessa fanns drygt ett tiotal fiskare som levererade levandeförvarade havskräftor.

Kommentarer

Fisket av havskräfta har minskat sedan början av 2000-talet. År 2009 motsvarade fångsten ett värde av 106-105 tusen kronor.