Bönaböckling

Produktbeskrivning

Böckling är en varmrökt fiskprodukt framställd av saltad sill eller strömming.

Historia

Böckling är en produkt som ursprungligen kommer från Holland.

I Sverige framställdes tidigare böckling av olika typer för olika exportmarknader. På västkusten användes sill som råvara medan man längs östersjökusten använde både sill och strömming.

Så kallad blankböckling kallröktes utan tillsatts av salt så att sillens ursprungliga färg bevarades. Sillen kunde också saltas innan den röktes. På så sätt fick man en mer hållbar produkt.

Hård, brunrökt böckling var en saltad böckling som röktes långsamt så att den blev torr och brun. Dessutom framställdes “Spekböckling” och så kallad ”Engelsk” böckling.

Kommentarer

Det är oklart hur Bönaböckling skiljer sig från övrig böckling