Ankarstock

Ankarstock

Ankarstock. Foto: Odd Nygård.

I produktion sedan

1700-talet

Produktbeskrivning

Ankarstock är ett mjukt surdegsbröd som bakas på rågmjöl, siktat vete- och rågmjöl, fett, mörk sirap, surdeg och salt. Brödet användes inom flottan och sedermera även inom armén.

Historia

Enligt August Strindberg ska ankarstock för första gången ha använts som benämning på ett bröd i en äldre brödförteckning från 1869. År 1752 infördes ankarstocken som militärt bröd och blev ett av två brödtyper som enligt Kungl. Maj:ts förordningar skulle ersätta skeppsskorporna. Ankarstocken blev ett statusbröd då det främst var avsett för befäl. Det beslöts att varje bröd skulle väga 1,7 kg och vara två dagars brödranson åt en soldat. Bröden bakades på Kronobagerierna och recepten var strängt reglerade.

Vid krigssituationer hann Kronobageriet i Stockholm inte baka tillräckligt och då fick stadens invånare också leverera bröd. På så sätt kom recepten på brödet ut till allmänheten. Att brödet kallas ankarstock beror på att brödet hade formen av den stock som är tvärgående på ett ankare.

Ankarstock bakades av Kronobageriet i Karlskrona från mitten av 1700-talet till mitten av 1900-talet.

Kommentarer

Ankarstock har bakats på många ställen där flottan historiskt haft sina baser (bland annat Göteborg). Senare även på de orter där försvaret haft exercisplatser.