Smaka Sverige

Sverigelistan

Pepparkakor

Pepparkakor har en stark koppling till Sverige men saknar direkt koppling till ett specifikt geografiskt område. Foto: Mark Earthy/TT

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

Under 2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning av förekomsten av traditionella svenska livsmedel och jordbruksprodukter med koppling till ett bestämt geografiskt område.

Under arbetet med kartläggningen har ett antal produkter identifierats som har en stark koppling till Sverige, men saknar en direkt koppling till ett specifikt geografiskt område. Dessa produkter återfinns i nedanstående förteckning. Många av produkterna uppvisar säkerligen regionala skillnader men det har inte varit möjligt att inom projektets tidsramar etablera sådana samband.

Viktiga vid marknadsföring

Produkter med tydlig koppling till Sverige är viktiga vid marknadsföring av det gastronomiska Sverige, exempelvis till utländska besökare, även om de saknar koppling till ett avgränsat geografiskt område.

Sverige (produkter som är spridda över landet)

Här kan du läsa hela listan. Länk till annan webbplats.

Inga maträtter eller drycker

Kartläggningen omfattar inte maträtter (det ska vara en råvara eller en produkt som går att köpa i butik). Produkter med ett geografiskt namn som kopplar till ett geografiskt område, men där produktion av råvara/förädling inte sker i det angivna området har heller inte tagits med.

Inte heller alkoholhaltiga drycker finns med i kartläggningen. När det gäller vin och spritdrycker, så omfattas de av ett eget regelverk. Öl ska, om det ska kunna certifieras, bygga på inhemskt producerad råvara och ha producerats i mer än 30 år.

Uppdaterad