Smaka Sverige

Möjliga produkter för skyddad beteckning

Vänerlöjrom.

Vänerlöjrom. Foto: Jordbruksverket

Kategori

Skyddade EU-beteckningar

I dagsläget har tio svenska jordbruks- och livsmedelsprodukter samt tre spritdrycker med skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning. Många fler har potential att ansöka enligt EU:s regelverk.

2014 genomförde Jordbruksverket en kartläggning med syfte att identifiera fler produkter som kan bli aktuella för ansökningar om skyddad ursprungs- eller geografisk beteckning enligt EU:s regelverk. Kartläggningen fokuserade på traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential om att ansöka om skyddad beteckning.

Utifrån en större mängd insamlade produkter har ett urval gjorts av produkter som uppfyller de grundläggande kraven för skyddad beteckning:

  • Produkten har en koppling till ett specifikt geografiskt område
  • Produkten tillverkas inom det geografiska området
  • Produkten har inte något registrerat varumärke

Några viktiga saker att tänka på inför en ansökan om skyddad beteckning:

  • Produkten ska ha ett svenskt/dialektalt namn med anknytning till produktionsplatsen
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktionsprocessen (processkvalitet)
  • Arbeta med, förbättra och dokumentera produktens egenskaper (produktkvalitet)
  • Dokumentera historia och historier om produkten och trakten/landskapet kring produktionsplatsen
  • Se till att produktionen av produkten inte sprids så att den därigenom tappar sin koppling till trakten/landskapet

Kartläggningen genomfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag av Jordbruksverket.

Kartläggning av traditionella livsmedel och jordbruksprodukter med potential att söka skyddad beteckning enligt EU:s regelverk. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För att ansöka om en skyddad beteckning får endast en producentgrupp ansöka. Det kan vara en sammanslutning av producenter eller förädlare av samma produkt. Ansökan ska skickas in till Livsmedelsverket.

Uppdaterad