Mat kopplat till geografiskt område

Grönsaker

Grönsaker. Foto: Jordbruksverket

Vikten av att säkra råvarans ursprung och den historiska kopplingen till platsen är en outnyttjad potential för producenter.

Jordbruksverket genomförde en kartläggning av traditionella svenska matprodukter med koppling till ett geografiskt område 2014. Hushållningssällskapet genomförde en kartläggning av regionala specialiteter. Kartläggningen genomfördes av Charlotte Backman, Sven-Erik Larsson och Odd Nygård. Ett uttalat syfte med kartläggningen är att öka antalet ansökningar för att ursprungsskydda produkter. Men det är inte antalet produkter som lyckas nå hela vägen till certifiering som är det viktigaste. Ursprungsmärkning är inte rätt lösning för alla. Det viktiga är att producenterna tar till sig av arbetsflödet, förhållningssättet och tankesättet bakom certifieringen.

Kartläggningen är grunden till webbplatsen smakasverige. I filmen talar Charlotte om kartläggningen, vikten av det geografiska området och möjligheter för produkter att ursprungsmärka sig enligt EUs kvalitetsordningar.

Undvik ursprungsfällorna

Det är viktigt att förmedla kunskap till producenterna om hur de ska hantera sina produkter. Som producent gäller det att tänka sig för. Det finns flera fällor som man bör undvika, förklarar Charlotte Backman.

– Till exempel ska man inte sätta engelska namn på allting och man ska tänka på var man tar sina råvaror ifrån. Ett exempel är den västgötska grynkorven. Det finns en förening som brinner för att stockholmare ska börja äta grynkorv och därför letar efter ett charkuteri i Stockholm. För att kunna ursprungsskydda en produkt så måste den produceras på platsen där den hör hemma. Blir det för många andra som producerar har man tappat grunden för att kunna koppla produkten till en region.

Ursprung på maten allt viktigare

I rapporten geografiska matvarumärken som United Minds har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket finns det en stor potential i att lyfta ursprung i sin produkt eller varumärke. Dessa produkter kan utveckla lokal identitet, stolthet och samhörighet. Att ansöka om skyddad EU-beteckning kan vara ett sätt för en produkt att stärka kopplingen mellan geografi och ursprung.