Svamp

Kantareller

Kantareller och Karl-Johan svampar i en korg. Foto: Margareta Kubista Gustafsson/TT.

Det finns gott om litteratur i arkiv och på museer som handlar om äldre produktionsmetoder i hemmet, men även vetenskapliga texter där man kan följa livsmedelsindustrins framsteg genom tiden.

Kunskap om gamla svenska produktionsmetoder kan vara relevant för dagens matproducenter, och bidra till en ökad förståelse för varför dagens produkter ser ut och smakar som de gör. För att lära sig mer om svamp och dess användning kan man vända sig till de olika källor som listas nedan.

Hirell, Arne; Den svenska matsvampens historia, Carlsson Bokförlag, Stockholm 2014

Hollberg Adriana. 1878. Godtköps-kokbok för borgerligt kök: anvisningar för bak, syltning, m.m., samt tillredning af ätbara svampar, Stockholm: Bonnier.

Lönnergren August Valfrid. 1883. Svampbok innehållande beskrifning öfver Sveriges allmännaste ätliga och giftiga svampar, jemte de ätligas insamling, förvaring, tillredning och odling, tillika med uppgifter om deras beredning för afsättning i handeln: Lättfattligt försök. Med fyra planscher upptagande 44 fig. i färgtryck Efter Förf:s originalteckningar, Stockholm.

Wedén, Christina, 2008. Tryffel. Stockholm: Infobooks.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola