Bröd och bakverk

Äppelpaj.

Äppelpaj. Foto: Christine Olsson/TT.

Det finns gott om litteratur i arkiv och på museer som handlar om äldre produktionsmetoder i hemmet, men även vetenskapliga texter där man kan följa livsmedelsindustrins framsteg genom tiden.

Kunskap om gamla svenska produktionsmetoder kan vara relevant för dagens matproducenter, och bidra till en ökad förståelse för varför dagens produkter ser ut och smakar som de gör.

För att lära sig mer om bröd och bakverk kan man vända sig till de olika källor som listas nedan.

Ankert, Kerstin (red.) 1998. Dalmål: från barkbröd till björnstek. Falun: Dalarnas museum

Berg, G. 1960. Några äldre svenska brödtyper. Köpenhamn: Nationalmuseet

Berg Kerstin.1981. Uppländska bröd, recept och kulturhistoria, Upplands fornminnesförenings förlag.

Beskrifning om thet wid kongl. Amiralitet nu brukelige bakningssätt, efter författadt reglemente, som grundar sig på the af herr general majoren…von Lantingshausen anstälte nyttige rön och försök, samt hwad erfarenheten sedermera: bestyrkt; warandes samma reglementa af hans kongl. Maj:t under den 6 september 1751 till alla delar i nåder gilladt, samt til underdånigt följe theraf, utaf thesz och riksens amiralitets collegio then 13 februari 1752 utfärdat. 1755. Karlskrona.

Campbell, Åke. 1950. Det svenska brödet, en jämförande etnologisk undersökning. Stockholm: Nordiska Museets Arkiv.

Bergström, L. 2007. Gräddat: brödkultur under järnåldern i östra Mälardalen. Stockholm: Stockholms universitet.

Börjesson, Karl-Johan. 2004. Landskapsbröd, Sävedalen: Warne Förlag AB.

Conradson, Cia och Conradson, Birgitta. 1992. Änglar och andra pepparkakor, Stockholm: Nordiska Museets Förlag.

Ehrnström, Edv. 1930. Den praktiske konditorn Tillförlitlig handledning vid tillverkning av alla nu brukliga konditorivaror, Uppsala: J-A Lindblads Förlag.

Harrison, Dick och Ulvros, Eva Helen. 2003. Historiebok för kakälskare. Historiska media

Swanberg, Lena Katarina. 2010. Kaffikalas vid Bottarve: recept och tradition. Klintehamn: Gotlandica.

Zetterstedt, J. W. 1957. Barkbröd och jordmjöl. Ingår i Övre Norrland förr i tiden. 1. Frädmän förtäljer. Finns i databasen Bothac.

Campbell, Åke. 1945. ’Äldre svensk brödkultur i belysning av 1800-talets allmogebröd’, Svenska landsmål och svenskt folkliv 1943–1944, Stockholm: P. A. Norstedt & Söner.

Hansson, Ann-Marie. 1997. On plant food in the Scandinavian peninsula in early medieval times, Archeological research laboratory, Stockholms universitet, Stockholm: Jannes snabbtryck.

Törnblom, M., Persdotter, B., Magnusson, M. och Törnblom, L. 2012. Bröd från när och fjärran, Stockholm: Grenadine förlag.

Vatheur, Ingeborg. 2006. Nya dinkelboken, Visby: Ingeborg Vatheur.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola