Litteratur om fester och högtider

Hand som lägger ner en lussebulle på en plåt.

Att baka lussebullar när julen står för dörren är ett måste för många svenskar. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Många av de rätter och livsmedel som levt kvar som regionala specialiteter har varit kopplade till fest och högtid. Mycket annan mat har blivit bortglömd. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur där arbetarklassen sällan är representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framförallt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Berg, G. 1947. Det glada Sverige: våra fester och högtider genom tiderna. Band 1-3. Stockholm : Natur och kultur.

Berg, G. (red.) 1950. Svenska seder förr och nu. Band 1-4. Stockholm: Natur och kultur

Bringéus, N-A 1987. Livets högtider. Stockholm: LT

Bringéus, N-A 1999. Årets festdagar.

Bringéus, N-A. 2005. Julstugor och sommarlag. Om ungdomens nöjesliv i Skåne i gången tid. Stockholm: Carlssons.

Carheden, K 1969. Food and festivals Swedish style. Minneapolis: Dillon Press.

Ejder, B. 1969. Dagens tider och måltider. Lund: Gleerups

Eskeröd, A. 1953. Årets fester. Lund: Gleerup

Fester och högtider i Norden. 1996. Helsingfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1996. - (Rapport / Nordiska språk- och informationscentret, 0789-8673; 46) ISBN 952-5009-10-6

Fjellström, C., Liby., H. 2003. Det svenska julbordet: rötter, riter, rätter: från år 1000 till 2000. Stockholm: Carlssons.

Nilsson, M. 1936. Årets folkliga fester. Stockholm: Hugo Gebers förlag.

Swahn, J-Ö 1994. Majstång, kräftor och Lucia: svenska festseder. Stockholm: Svenska institutet

Swahn, J-Ö. 2014. Svenska traditioner. Bromma : Ordalaget

Det svenska matåret. Nyår, påsk, pingst, midsommar, kräftor, advent, jul och andra mathändelser under året. 1992. Av Svenska kocklandslaget i samarbete med Tore Wretman. Med texter av Tore Wretman, Christina Fjellström, Phebe Fjellström, Sven-Gunnar Svensson. Höganäs: Bra Böcker.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola