Historiska översiktsverk om matkultur

Falukorv

Jan-Öjvind Swahn har skrivit en bok om matens kulturhistoria. Fil, fläsk och falukorv. Foto: Leif R Jansson/TT.

Det finns många populära texter och översiktsverk om regional mat och matkultur. Den mesta av litteraturen är indelad i landskap. Litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framför allt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Andersson, P-G. 1980. Mest om mat. Födan fordom och nu. Stockholm: LT.

Colling, T. (red). 1989. Mat. Nordiska muséets och Skansens årsbok 1989.

Gadd, P. 1995. Mat i myt och historia: gudamat och gästabud, tabumat och odödlighetsdryck (med recept). Stockholm: Carlssons.

Det svenska Jordbrukets historia. Band 1-5. Huvudredaktör Janken Myrdal. Utgivna 1998-2001. Stockholm: Natur & Kultur/LT:s förlag. Finns även digitaliserade och tillgängliga som pdf via KSLA:s hemsida: http://www.ksla.se/anh/amnessokning/allmant/fembandsverket/

Karlsson, Åsa m.fl.; Mat och dryck – Smakprov ur arkiven, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2013, Davidssons Tryckeri, Växjö 2013 8

Lagerqvist, L., Åberg, N. 2004. Mat och dryck i forntid och medeltid : "om den ärbara vällusten" (de honesta voluptate): serverat för historiskt och gastronomiskt intresserade, Stockholm: Vincent. ISBN 91-87064-42-1

Rehnberg, M. 1963. Svenska gästabud från alla tider: en antologi om svenska mat- och dryckesseder. Stockholm: Forum.

Salomonsson, Anders (red.) 1999. Svenskt Bondeliv. Livsform och yrke. Lund: Studentlitteratur. 91 44 01159 8.

Vogel-Rödin, G. 1984. Kring alla tiders mat. Skövde: Västergötlands turistråd.

Swahn, J-Ö. 2009 Stora matlexikonet. Bromma: Ordalaget. ISBN 978-91-85465-64-4

Swahn, J-Ö. 2000. Fil, fläsk och falukorv. Svenska mattraditioner genom tiderna. Lund: Historiska media.

Swahn, J-Ö. 2003. Mathistorisk uppslagsbok. 2:a rev. och utök. uppl. Bromma: Ordalaget. ISBN 91-89086-49-X (inb).

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola