Bibliografier om matkultur

Glögg och tillbehör uppdukat på ett bord.

Glögg har varit en populär dryck i Sverige sedan 1800-talets slut, och är ett stående inslag i den svenska jultraditionen. Foto: Jurek Holzer/TT.

Materialet om regional mat är indelat efter landskap och litteraturen om svensk mat och dryck fokuserar generellt på de välbärgade delarna av böndernas mat- och måltidskultur. Arbetarklassen är sällan representerad.

Litteraturlistorna nedan innehåller framförallt större verk och fallstudier. Därutöver finns även många kortare artiklar som publicerats under åren.

Blomqvist, H. 1980. Mat och dryck i Sverige. En litteraturöversikt. Stockholm: LT.

Fjellström, C. 2003. Näring för maten eller själen? Om svensk måltidsforskning1980-2003. Stockholm: Måltidsakademien.

Larsson Anita. 1996. Våra traditioner. Bibliografisk hjälpreda. Stockholm: Nordiska Museets Bibliotek.

Vilgo O. 1976. Bibliografi över svensk gastronomisk litteratur 1557-1950. Tranås 1976. (originalmanuskript finns i pärmar på Nordiska museets bibliotek).

Årets svenska måltidslitteratur. 2001- Grythyttan: Måltidsakademiens Biblioteksstiftelse.

Skribent

Håkan Jönsson, etnolog vid Lunds Universitet

Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola