Svenska drycker – ett kunskapsunderlag

Äppelmust

Äppelmust. Foto: Mostphotos.

Projektet Svenska Drycker initierades av Svenska Dryckesakademien, bildad 2015, som ett sätt att ta avstamp såväl för akademiens egen del som för dryckeslandet Sverige i stort. Ett intensivt faktainsamlande skedde genom studier i arkiv och bibliotek och av samhället där utanför.

Sverige har världsledande produkter att visa upp

Drycker finns i en väldig mångfald. Men det är nåt märkligt med dryckerna. För även om mycket av den gastronomiska turismen i världen har fokus just på dryckerna (skotsk whisky, Moselviner, öl i Tjeckien, cider i Normandie med mera) så har dryckerna hanterats ganska styvmoderligt i en svensk kontext.

Man har talat om Sverige – det nya Matlandet och visst fanns dryckerna med där på ett hörn också, men alltid som något underordnat maten. Och detta trots att Sverige är exempellöst framgångsrikt i sin export av Absolut Vodka. Men gräver man lite vidare så finner man så otroligt mycket mer där vi faktiskt har världsledande produkter att visa upp: Ett av världens allra bästa kommunala kranvatten, en av världens absolut mest högkvalitativa komjölk, tillgången till några av de största mängderna av färska, rena och läckra vilda bär. Och så klart de vetenskapliga upptäckterna av såväl kolsyra som av potatisbrännvin. Här finns inte bara produkter att visa upp utan också story-telling som väntar på att bli till.

Projektet Svenska Drycker

Projektet Svenska Drycker initierades av Svenska Dryckesakademien, bildad 2015, som ett sätt att ta avstamp såväl för akademiens egen del som för dryckeslandet Sverige i stort. Ett intensivt faktainsamlande skedde genom studier i arkiv och bibliotek och av samhället där utanför. Faktamaterialet resulterade sedan i en rapport som låg till grund för en vandringsutställning som visades upp på fyra platser runt om i landet under 2017. Utställningen skänktes efter projektets slut till Eldrimners nationella centrum för mathantverk.

Svenska Drycker syftade till att studera alla olika sorters drycker som finns i Sverige och att undersöka vad som tillverkats historiskt, ge en ögonblicksbild av vad som tillverkas idag och en framtidsspaning om vad som kan tänkas och/eller borde ske framöver. Därtill diskuteras dryckernas nomenklatur, lagringens betydelse och hur man kan arbeta med att blanda olika drycker för nya upplevelser. Ambitionen med projektet var att stimulera till nyföretagande med utgångspunkt i just drycker genom att visa på exempel, skapa översikt och insikt.

Här kan du läsa rapporten Svenska drycker - ett kunskapsunderlag Pdf, 1.2 MB.

Detta kunskapsunderlag ligger till grund för boken
Ragnar, M. 2018. Svenska drycker. Carlsson bokförlag, september 2018.

Fakta om projektet

  • Namn: Svenska Drycker
  • Projektägare: Svenska Dryckesakademien
  • Kontakt: Martin Ragnar, projektledare
  • Om projektet: Kunskapsunderlaget ligger till grund för boken
    Ragnar, M. 2018. Svenska drycker. Carlsson bokförlag, september 2018.
  • Finansiering: Jordbruksverket med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling