Ny metod för närproducerad mat i butik och på restaurang

Kollage av mat på ett skärbräde och Jessica Lindberg framför gammal byggnad.

Jessica Lindberg är näringsutvecklare i Piteå kommun och har i uppdrag att arbeta för att öka självförsörjningsgraden. Genom ett projekt har hon arbetat för mer närproducerat i butiker och restauranger. Foto: Jonathan Eriksson.

Projekt

Vår mat

Speed-dating och match-making är inga begrepp som vi förknippar med livsmedelsproduktion. Men i arbetet för att få mer närproducerad mat på restauranger och i butiker i Norrbotten har det varit ett framgångsrecept.

För att öka andelen närproducerad mat på restaurang och i butik har Piteå kommun testat nya grepp för att skapa kontaktytor mellan livsmedelsproducenter och restauranger och butiker. Speed-dating och match-making i form av korta digitala möten var ett sätt att skapa plattformar för producenter och inköpare att träffas, bygga nätverk och utveckla samarbeten.

Projektet arbetade med två spår; dels att skapa kontakt mellan producenter och butiker, dels mellan producenter och restauranger. Producenterna fick en och en presentera sina produkter för en panel av butiksinnehavare, och tack vare ett effektivt arbetssätt kunde över 100 enskilda samtal genomföras mellan restauranger och producenter.

- Det var väldigt lyckat, och tidseffektivt. Ett fint exempel är att det räckte med 10-15 minuters samtal för att en restaurang och en grisuppfödare skulle få kontakt och göra business, säger Jessica Lindberg, projektledare och näringsutvecklare i Piteå kommun.

Kompetensutveckling och kontaktytor

Det ligger förstås en hel del arbete bakom att få till stånd dessa samtal. Jessica och kollegorna gjorde en inventering för att kartlägga alla producenter i norra Västerbotten och Norrbotten. De fick vara flexibla och ibland krävdes platsbesök för att nå fram till producenterna och presentera idén om att delta i projektet. De gjorde också djupintervjuer med 15 restauratörer för att identifiera vilka råvaror och produkter de saknar på menyerna och vilka eventuella utmaningar de har.

- Vi fick en lista på 105 livsmedelsproducenter i norra Västerbotten och Norrbotten. Och tack vare hjälp av en butiksägare i Piteå fick vi kontakt med butikerna, berättar Jessica.

Utbildningsinsatser

Butiksägaren engagerades även för att informera producenter om hur de ska gå tillväga för att sälja sina produkter i handeln.

- Det finns många förutfattade meningar om att det är krångligt att sälja lokala varor i butik. Men det är egentligen inte så svårt, säger Jessica och fortsätter:

- Handlaren informerade om att producenterna behöver fylla i ett enkelt formulär och att de inte behöver ha så stora kvantiteter eller god framförhållning för att få varorna i butik. Men det är förvånansvärt höga trösklar. Småskaliga producenter är rädda att de inte ska tjäna pengar på sina varor om de säljer dem i dagligvaruhandeln.

Sänkta trösklar via digital handelsplats

För att sänka trösklarna från producent till butik samarbetade de parallellt med ett nystartat lokalt företag som skapat en digital plattform för att förmedla varor från producent till konsument.

- Tack vare Noah – Lokal Mat så finns det nu en lösning. De förmedlar varor från de lokala producenterna till konsumenterna. De började med hemkörning och har nu utvecklat konceptet till att ha hyllor i butik, säger Jessica.

Hon gläds över att flera samarbeten lever vidare efter projektet. Och ett gott betyg är att många andra varit intresserade av arbetsmetoden från projektet.

Vad är du mest nöjd med?

Jag är nog mest nöjd med att vi fick gott resultat på producent- och restaurangsidan och en affär redan under ett första matchmakingsamtal mellan producent och restaurang. Att det blev enklare för många att lyfta luren när de sett varandra. Avståndet är borta och man vågar ringa upp när man har en ny korv som restaurangen kan prova.

Varför är det här arbetet viktigt i er region?

Vi har en låg försörjningsgrad när det gäller livsmedel - bara 20-25 %. Den vill vi höja. Piteå kommun vill vara en föregångare och vi har två personer på kommunen som arbetar för att stärka gröna näringar. I norra Sverige är det en liten bransch och ålderstrukturen är hög. 50% är över 60 år. Så det finns mycket att göra för att branschen ska uppfattas som attraktiv. Tack vare den gröna omställningen blir vi fler här i kommunen, men den gröna omställningen handlar idag om industrin. Vi måste få de gröna näringarna att växa också för att kunna ha mat till människorna som flyttar hit. Det är en viktig beredskapsfråga.

Projektledarens råd till andra som ska driva projekt

  • Samarbete med andra aktörer är a och o när man ska starta upp ett projekt. Ensam är inte stark.
  • För oss har det varit oerhört viktigt att ha ett nätverk för att förankra projektidéer och komma in i andras projekt så att man kan dra fördelar av varandra. Hitta synergier som ger ringar på vattnet.
  • Man behöver pengar och för att kunna växla upp sitt projekt. Vi tittar i politiska handlingsplaner och strategier som finns i kommunen och i regionen och hänvisar till dem i projektansökningar.

Fakta om projektet

  • Namn: Mer närproducerad mat i butik och på restaurang
  • Projektägare: Piteå kommun
  • Kontakt: Jessica Lindberg, näringsutvecklare och projektledare
  • Finansiering: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling