Utveckling av utrustning och förpackningar ska underlätta för småskaliga odlare att förädla sin produkt

Förpackningar och Kimmo Rumpunen.

Kimmo Rumpunen projektleder arbetet med att utveckla utrustning och förpackningar som ska underlätta för småskaliga frukt- och bärodlare att förädla sina produkter. Foto: Privat

Projekt

Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukt och bär från råvara till förpackad produkt

Juicer och andra drycker av frukt och bär blir allt mer populärt. För att underlätta för lokala och småskaliga odlare i Sverige utvecklas nu teknisk utrustning för effektiv vidareförädling av frukt och bär. Projektet pågår fram till 2025.

Projektet ”Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukt och bär från råvara till förpackad produkt” har som mål att utveckla ny produktionsutrustning för dryckestillverkning. Arbetet bedrivs i en innovationsgrupp bestående av företag och sakkunniga med spetskompetens inom olika områden.

Projektledare är Kimmo Rumpunen, hortonom, forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling på SLU och tidigare ansvarig för verksamheten vid Centrum för Innovativa Drycker.

– Vid Centrum för Innovativa Drycker såg jag många av alla de utmaningar som finns, inte minst att det var svårt att hitta rätt utrustning och bra förpackningar för småskalig produktion, säger Kimmo och fortsätter:

– Det kunde till exempel handla om att framställa en ren äppeljuice på gårdsnivå och få bra ekonomi i det. Det är svårt för mindre producenter att få lönsamhet i dryckestillverkningen som i den skalan både är mycket arbetskrävande och utgår ifrån dyra råvaror. Konsumenter köper det som är billigt. Det saknades en lösning för tillverkning av drycker som var mer rationell, effektiv och krävde mindre arbetsinsatser. Det saknades också bra återvinningsbara och kvalitetsbevarande förpackningar för den mindre produktionen.

Ny utrustning och nya förpackningar

För att utveckla och testa olika lösningar både kring processutrustning och förpackningar har Kimmo Rumpunen med stöd från EIP-Agri startat en innovationsgrupp med olika kompetenser. Projektet pågår fram till 2025 och hoppas hitta lösningar för att underlätta för småskaliga odlare av frukt och bär att förädla produkter till konsument.

– Marknaden för alkoholfria drycker är enorm, så vi vill stimulera landsbygdsföretagarna att fundera i den riktningen. Här finns en jättechans att lansera innovativa, goda och nyttiga produkter istället för alla blandningar av vatten, socker och aromämnen som fyller hyllorna idag. Men för att få ekonomi i dryckestillverkningen krävs rationell processutrustning också för den mindre tillverkningen, säger Kimmo.

TEXT: Colette van Luik (omarbearbetad)

råd till andra som ska driva projekt

– Se till att ha tillräckligt med kapital och likviditet för att kunna hantera projektekonomin. Projekten är administrativt krävande, det är långa handläggningstider och man måste kunna ligga ute med pengar i tre till sex månader.

– Och var tydlig i samarbetsavtalet om vad som förväntas av varje part, inklusive eventuella rättigheter så att det inte blir diskussioner om det sedan. Och, kom ihåg att allt tar mycket längre tid än man tror, så var inte tidsoptimist!

Fakta om projektet

Namn: Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukter och bär från råvara till förpackad dryck

Projektägare: IDB, Innovativa Drycker Balsgård AB

Kontakt: Kimmo Rumpunen, 070-9576868

Finansiering: Innovationsstödet EIP-Agri