Smaka Sverige

Vänergös

Kategori

Fisk

Landskap

Dalsland, Värmland, VästergötlandProduktbeskrivning

Gös (Sander lucioperca)

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem. I Östersjön finns den främst i delar av Upplands och Stockholms skärgårdar och i Bråviken. Den förekommer dock i skärgårdar från norra Småland till Norrbotten.

Gösen är ekonomiskt viktig för insjöfisket. De största mängderna fångas i Hjälmaren, Mälaren och Vänern.

Historia

Gösen är en traditionell matfisk.

Gösfisket i Vänern omfattar ca 110 ton årligen (1).

Producenter

År 2014 fanns flera yreksfiskare i Vänern.

Källor

  1. SCB

Uppdaterad 13 januari 2015