Smaka Sverige

Svensk gul anka

Svensk gul anka. Fotograf: Linda Eriksson

Kategori

Fjäderfä

Geografisk utbredning

Skåne, men spridd över ett större område







Beskrivning

En medelstor anka med mer rektangulär kroppsform än spolformad. Kroppen är relativt kompakt och bred. Kroppsställningen är mer horisontell än högrest. Fjäderfärgen är gul, men kan variera från ljust gulaktig till mörkare brunaktigt. Näbben är brunblå på honor och grönblå på hanar. Benen är orange. Vikten varierar mellan 2-3 kg för honor 2,5-3,5 kg för hanar.

Historia

Första gången en gul färgvariant av den svenska lantrasankan nämns i litteraturen är 1871. I mitten på 1900-talet ansågs rasen vara utdöd, men 1975 återfanns en flock i Billinge i Skåne. Från denna besättning härstammar samtliga dagens gula ankor.

Bevarande

Den gula ankan bevaras i levande genbanker där avelsmålet är att bevara rasens breda funktion utan att förädla/förändra den i någon speciell riktning.

Rasen bevaras av Svenska Lanthönsklubben.

År 2012 fanns det 62 hanar och 127 honor fördelade på 38 besättningar i genbank.

Marknad

Den gula ankan är ingen specialras utan förenar en rimlig äggläggning och köttansättning.

Intresset av att bevara biologisk mångfald och traditionella svenska husdjursraser är den främsta orsaken till att djuren hålls

En stor del av avkomman behövs för vidare avel i syfte att öka djurantalet i rasen. Lantrasankorna är resurssnåla och effektiva i ett självhushåll. De ger både kött och ägg som passar utmärkt i matlagningen.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018