Smaka Sverige

Svedjeråg

Bröd bakat på svedjeråg. Foto: Anders Wiklund

Kategori

Spannmål

Landskap

Värmland

I produktion sedan

1500-1600-talet

Produktbeskrivning

Svedjeråg är en gammal spannmålssort som har ett något högre näringsinnehåll än vanlig konventionell råg. Det har en mild och god smak.

Historia

Under 1500- och 1600-talen flyttade många skogsfinnar till skogslandskapen i Norrland och Mellansverige samt delar av östra Norge. Några av anledningarna var överbefolkning och brist på skogsområden att svedja. I Sverige, däremot, fanns det stora orörda skogar som mer eller mindre betraktades som värdelösa. Uppmuntrade av myndigheterna, tog mellan 2 000 och 20 000 skogsfinnar chansen till en bättre försörjning i bland annat norra Värmland. De fick flera års skattefrihet för sin odlargärning.

Skogsfinnarna förde med sig sin svedjeteknik, sin byggnadstradition och sin folktro.

Svedjebruket krävde stora arealer och tog lång tid. Det var framför allt en speciell sorts råg, tuvråg eller svedjeråg, man odlade. På finska heter den korpiruis. Den är tvåårig och gick inte att skörda förrän hösten året därpå. Men man fick ofta lön för mödan, för rågen kunde ge hundrafalt igen, i gynnsamma fall tusenfalt (1).

Producenter

Under år 2013 odlades svedjeråg bl.a. i Kräcklinge i Värmland.

Källor

  1. http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/87/Torsby_lag.pdflänk till annan webbplats

Uppdaterad 5 juli 2018