Smaka Sverige

Mellerudskanin

Mellerudskanin. Foto: Frida Hardenberg

Kategori

Kanin

Geografisk utbredning

MellerudBeskrivning

Mellerudskaninen är en kanin av medelstorlek. Djuren har stående öron och kort päls. Färgerna är albino och svartvit. En vuxen kanin väger mellan 3-3,5 kg.

Historia

Mellerudskaninen har tidigare hållits för köttet men en viss del kaniner har även sålts som sällskapsdjur. Den härstammar från en grupp kaniner av äldre härstamning som fanns i Mellerud. Ursprungsbesättningen har enligt uppgift endast tagit in nytt blod vid ett tillfälle, det var år 1968 då två svartbrokiga djur togs in. Mellerudskaninen är därför en starkt inavlad ras, precis som flera allmogeraser. De sista kaninerna köptes från ursprungsbesättningen år 2007. Idag samarbetar man mellan genbanksbesättningarna för att kunna sätta ihop nya avelspar.

Bevarande

Föreningen Gotlandskaninen arbetar med bevarandearbetet av gotlandskanin och mellerudskanin. Detta arbete görs med hjälp av genbanken. Föreningen verkar även för att sprida kunskap om lantraskaninernas betydelse i hushållen förr och nu. Vid årsskiftet år 2011-2012 fanns 112 vuxna djur av mellerudskanin fördelat på 33 besättningar.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018