Smaka Sverige

Humle

Humle. Foto: Else-Marie Strese

Kategori

Frukt, bär och nötter

Traditionell användning

Används till öl och äts som grönsakBeskrivning

Humle är en klättrande flerårig ört. Han- och honblommor finns på olika plantor. Det är honplantornas humleblommor man använder. Blommorna sitter i en ”kottelik” blomställning som brukar kallas humlekottar.

Sorter

Många av humlesorterna kan räknas som traditionellt odlade i Sverige. Tyvärr är växtfynden norr om Dalarna mycket få.

Den beskrivning som finns utgår dels utifrån utseende och växtsätt men även kemiska analyser har gjorts utifrån eteriska oljor och beska. En del undersökningar utgår ifrån hur de olika humlesorterna fungerar i öl. Denna undersökning är inte vetenskapligt utförd men ger en fingervisning om sorternas kvaliteter.

Geografiska kopplingar

Humle har allmänt odlats upp till Ångermanland.

Odlingshistoria

Att använda humle som medicinalväxt och i öl har gjorts sedan innan man började ta den i odling. Humle har odlats sedan 700-talet, i Sverige sedan medeltiden. Humle är vår enda gröda som varit lagstadgad. Redan på 1400-talet ålades bönderna att odla humle och lagen upphävdes först år 1860. Mot slutet av 1800-talet försvann i stort sett all svensk odling och humlen började importeras. Samtidigt tog bryggerinäringen över hemmabryggningen. Innan dess var hemmabryggning på landsbygden allmänt förekommande.

Traditionell användning

Skördeprodukten, som är honhumlens kottar, användes till en början för konservering av ölet. Smaken fick man först på köpet. Olika humle har olika kvaliteter, antingen smakhumle eller för beska, och används i olika steg i bryggningsprocessen.

Humlens skott går att äta som sparrisliknande grönsak. Ur de långa och starka stjälkarna kunde man röta fiber som används ungefär som lin.

Nytt framtida bruk

De sorter som tagits tillvara efter humleinventeringen kan ha kvaliteter i öltillverkning som vi idag inte vet. De har redan nu dock ett värde för lokal ölproduktion.

Källor

Uppdaterad 5 juli 2018